Over de stichting

De Stichting Heineken Collection beheert sinds 2008 het rijke historisch erfgoed van Heineken NV. Doelstelling is behoud, beheer, acquisitie en presentatie van de diverse verzamelingen fotografie, beeld en geluid, documentatie en archieven, reclamemateriaal, brouw- en bierobjecten en kunst. De verzamelingen vertellen de geschiedenis van het Heinekenconcern en de door haar geïncorporeerde brouwerijen.

Het initiatief tot het bijeenbrengen van deze collectie werd in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw genomen door Alfred Heineken. Deze website biedt u een kijkje in de rijkdom van de verzamelingen.

Stichting Heineken Collection
KvK: 34308527

BESTUURSLEDEN
  • M. Koster
    Voorzitter
  • F.N. Tjaarda
    Secretaris
  • J.W.F. van Riemsdijk
    Penningmeester

Whooops!

Something went wrong while loading the collection, please try again to get a better experience.

RETRY